Areas of business

Wrocław Industrial Park

163-hektarowy, historyczny obszar przemysłowy w Centrum miasta; na terenach dawnych fabryk Archimedes, Dolmel i Pafawag prowadzi działalność ok. 250 przedsiębiorstw z blisko 60 różnych branż